26 de setembre 2013

La proposta de moció davant els atacs feixistes a Canet

Aquesta és la proposta de moció davant els atacs feixistes a Canet que ERC va presentar al Ple de l'ajuntament i que CiU, UMdC, PSC i PP no varen voler votar:

En la matinada del passat 18 de setembre es van doblegar fins a fer-los caure a terra dos dels màstils que envolten la plaça de Neptú. L'acció no era una més de les bretolades habituals sinó que es va produir en clara represàlia a l'èxit de la Via Catalana del dia 11, ja que els màstils van ser abatuts per fer desaparèixer les dues estelades que l'ANC de Canet havia cedit perquè una part molt significativa del poble tingués també la seva representació simbòlica pública.

Atès que no va ser un fet aïllat, sinó que va tenir lloc simultàniament a diversos municipis del recorregut, en una escalada planificada d'actuacions vandàliques que ja no es limiten a fer pintades de caire anticatalanista i filonazi sinó que atempten contra els béns públics i privats.

Atès que aquestes actuacions atempten a la convivència ciutadana i fereixen greument la sensibilitat del col·lectiu nombrós de canetencs independentistes, que defensen pacíficament i democràticament els seus objectius amb el màxim respecte a les altres opcions, i atès que aquests fets vulneren el respecte degut a les llibertats públiques i als drets fonamentals d'expressió, d'opció política i d'autodeterminació.

Els grups municipals de CiU, ERC, UMdC … proposem al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar l'aprovació dels següents ACORDS:

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar mostra el seu rebuig i condemna a aquests i a qualsevol tipus d’actes incívics que atemptin contra els sentiments de les persones i contra el patrimoni comú.

SEGON.- Des de l’Ajuntament de Canet de Mar es prendran totes les mesures necessàries perquè, amb la màxima celeritat possible, s’esclareixin els fets del dia 18 i qualssevol altres que es puguin produir en el futur i es posi en mans de la justícia els seus autors i instigadors perquè responguin dels danys materials i morals provocats per la seva actuació.

TERCER.- Que es doni compte al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Delegada del Govern de l'Estat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu.