21 de desembre 2006

Paritat de gènere o igualtat d'oportunitats

Està sobre la taula el debat de la paritat de gènere. En breu el Congrés aprovarà la llei on es garantirà la presència igualitària d'homes i dones en llocs de direcció, consells d'administració, governs, llistes electorals, entre d'altres, és a dir, garantir la presència de la dona en els llocs de decisió. Per tant s'establiran quotes per assegurar tant la presència femenina com la masculina.

Que per imperatiu hi hagi d'haver tants homes i tantes dones no hi estic d'acord. Què no pot ser que un consell d'administració sigui dirigit únicament per dones? Malauradament això no és així però crec que el que s'ha de preservar és la igualtat d'oportunitats, que no per ser dona o per ser home no puguis exercir un càrrec o un altre. I més important encara, valorar les capacitats individualment sigui del gènere que sigui. El que realment s'ha de debatir és com trobar els mecanismes i instruments per valorar la capacitat de les persones sense ser discriminades per raons de sexe, raça, etc.

És més important i necessari igualar els salaris de les dones respecte als homes perquè pateixen un greuge comparatiu respecte aquests, sobretot en l'empresa privada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada