21 de novembre 2008

El Pla Local d'Habitatge de Canet

Ahir, a la sala de Plens de l'Ajuntament de Canet de Mar, es va presentar en audiència pública, és a dir, per a tots els canetencs, el Pla Local d'Habitatge (PLH).

El PLH ens el varen definir com el document que, partint de l’anàlisi de la situació de l’habitatge i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.) del nostre municipi, defineix les estratègies i concreta les actuacions a promoure o desenvolupar des del govern local amb relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, a un horitzó a mig termini, el 2014.

Arriba en un moment en que la febre de la construcció ha arribat a la seva fi. Ha de ser l'eina que reguli el parc d'habitatges de la nostra població. Més enllà de fer noves promocions, el pla aposta per crear habitatge a partir del parc d'habitatges buit, d'aquesta manera es busquen solucions a la mancança d'habitatges.

Canet no ha de crèixer més enllà de les zones previstes i aquest pla serà el full de ruta per aplicar polítiques per fomentar l'accés a un habitatge digne.