01 de desembre 2008

1 de desembre: la lluita continua

Perquè els avenços en la lluita per erradicar el VIH continuïn i algun dia arribi a ser una malaltia curable.