22 de febrer 2009

Més retallades. Ara les ONG catalanes

Aquesta setmana el govern de l'estat espanyol, el mateix que ens nega el finançament català, ha decidit que el 0'7% que es recapta de les declaracions de la renda que han de presentar tots els treballadors vagin a parar, únicament, a aquelles ONG's que actuen a nivell estatal, és a dir, espanyol.

Quan presentem la declaració de la renda, tots els contribuents tenim l'opció de destinar el 0'7% a afins socials (ONG's) o bé a l'esglèsia. Cadascú és lliure d'ecollir l'opció que més l'interessi. Però aquest any, aquells que optem per afins socials hem de saber que no aniran a ajudar en concepte de subvencions a les ONG's catalanes, aquelles que només actuen en l'àmbit català. Com pot tenir la barra l'estat espanyol de discriminar el treball que moltes ONG's catalanes realitzen. És important recordar que Catalunya és el territori que més contribuents marquen la X en la declaració de renda per afins socials, i serà el que menys rebrà per a les seves ONG's, tota una paradoxa.

Un cop més veiem com l'estat al qua en formem part ens nega els drets de les nostres organitzacions no governamentals a poder exercicir la seva tasca social i tan necessària, i més en aquests moments de crisi on qui més pateix aquesta situació són les persones amb menys recursos econòmics.

Un argument més per reclamar un estat propi.