22 de maig 2007

Municipals 2007 (XII): El PP és un okupa!


Els partits polítics que es presenten a les eleccions de Canet es reparteixen els espais on ubicar la seva propaganda electoral. Això es fa així en el repartiment de fanals i dels plafons propietat de l'Ajuntament. Doncs bé, Esquerra va triar els dos plafons que li tocaven respectant els torns de representativitat.


Vàrem triar el plafó de la Ronda Doctor Anglès i el de la Plaça 11 de setembre. El primer dia de campanya encolàrem del tot el plafó de la Ronda i la part superior del de la Plaça 11 de setembre per deixar espai a les entitats que normalment pengen en aquell espai els seus cartells. Doncs bé, el PP ha okupat un espai que no és seu i que quan es va repartir no els va tocar. El PP, doncs no respecta els espais atorgats als altres. El PP okupa tot i que ja hi hagi l'espai prèviament repartit.


És així com lluiten contra l'okupació? I tot plegat ho denuncio només al meu bloc i amb tot el bon rotllo del que ens van acusar l'altre dia. Els demano, això sí respecte al repartiment dels espais.