04 d’abril 2009

La gènesi de la crisis econòmica

De manera gàfica, aquest dos vídeos, ens explica com s'origina la crisi econòmica mundial. L'avarícia del sector financer sense cap mena de control ha provocat que tot allò que tenia un valor segur, i que any rere any augmentenva, com és el sector immobiliari, ara es troba en ple declivi. Governs dels diferents estats han injectat el sistema financer i bancari de milers de milions d'euros per poder reactivar. Però qui realment pateix aquesta crisi són les famílies i persones amb pocs recursos econòmics i que han de fer front als problemes del dia a dia. Per tant, el tan famós laissez faire que pregonava l'economista Adam Smith ha passat a millor vida, o inclús, no hauria d'haver actuat amb tanta fervor, perquè quan no existeix cap mena de control, arribem a extrems com els actuals. L'economia actual ha de saber compaginar la intervenció dels estats amb la flexibilització empresarial. I sobretot, saber-se adaptar als canvis amb més rapidessa i agilitat.

Era un apunt que volia fer fa temps, i sobretot després de llegir l'apunt que va escriure el periodista gironí, Eduard Batlle, la crisi de manera gràfica.