23 de març 2010

Post-it: Lip dubEspontaneïtat, Versemblança, Participatiu, Humor. Són els trets característics d'aquesta escenificació. Ho vaig veure en el telenotícies de TV3.